Insider säljer ut i Netent

2016-03-07 16:44 Affärsvärlden SIX

Ludvig Kolmodin, insynsperson i Netent, har sålt hela sitt innehav på 1.000 B-aktier i Netent. Det framgår av Finansinspektionens insynslista på måndagen.

Finansinspektionens insynslista 7 mars, 2016:

Elos Medtech - Öster, Thomas, Styrelseledamot, Större Innehavare

2016-03-04, +500 Aktie B

 

Elos Medtech - Öster, Lars, Större Innehavare

2016-03-04, +500 Aktie B

 

Elos Medtech - Rosell, Maria, Större Innehavare

2016-03-04, +500 Aktie B

 

NetEnt - Kolmodin, Ludvig, Annan befattning

2016-02-23, -1000 Aktie B

 

Victoria Park - Dingizian, Greg, Styrelseledamot, Större Innehavare

2016-03-04, +1650000 Aktie A

 

Victoria Park - Strand, Peter, VD

2016-03-04, +3020000 Aktie A optionslösen

 

Victoria Park - Strand, Peter, VD

2016-03-04, -1650000 Aktie A

 

Victoria Park - Strand, Peter, VD

2016-03-03, -1000000 Teckningsoption

 

Victoria Park - Dingizian, Greg, Styrelseledamot, Större Innehavare

2016-03-03, -1650000 Aktie B

 

Ovanstående förändring gäller för egna innehav och/eller förändringar i innehav för närstående bolag till personerna.

Uppgifterna ovan är ett urval ur Finansinspektionens insynslista. Vissa registreringar har utelämnats, t.ex teckning i nyemissioner och oklara köp och försäljningar (ofta överföringar mellan egna depåer).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom