Intäktslyft för Catena Media

2016-02-26 07:26 Affärsvärlden SIX

Catena Medias resultat före skatt var 2,9 miljoner euro i fjärde kvartalet 2015 (0,9).

Justerat rörelseresultat, exklusive engångsposter hänförliga till börsnoteringen, var 3,6 miljoner euro (0,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 61 procent (60).

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner (0,9), motsvarande en rörelsemarginal på 49 procent (60).

Resultatet efter skatt var 2,8 miljoner (0,5), motsvarande 0,06 euro per aktie (0,02).

Totala intäkter var 5,9 miljoner euro (1,5), en uppgång med 307 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Catena Medias styrelse föreslår att ingen ytterligare utdelning lämnas för 2015.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS