Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Intäktsras för Endomines

2019-08-16 08:56
Foto: Kristoffer Tripplaar / Alamy/IBL

Gruvbolagets intäkter föll kraftigt för kvartalet.

Endomines intäkter uppgick till 3,5 miljoner kronor under det första halvåret 2019 (71,5).

Rörelseresultatet uppgick till -22,3 miljoner kronor (-23,1) och nettoresultatet blev -30,1 miljoner kronor (-3,5) för perioden.

Som tidigare meddelat kommer bolaget inte att nå sin prognos om en produktion på 5.000-8.000 uns guld under 2019.

Under året skedde en vidareutveckling av Fridaygruvan i Michigan och slutförandet och idrifttagandet av anrikningsverket, som tekniskt färdigställdes i slutet av april.

"I samband med förberedelserna för 'bypassledningen' för sandmagasinet efter snösmältningen upptäckte man att sandmagasinets beläggning och vissa bärande konstruktioner hade skadats under vintermånaderna och vårens avrinning", skriver tillförordnade vd:n Marcus Ahlström.

Han fortsätter:

"Jag är dock mycket glad över att vi äntligen har startat upptrappningsskedet för Friday och ser fram emot att uppnå full produktion så snart som möjligt."

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom