Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inte så bra resultat för Danske Bank

2019-07-18 11:18
Foto: Nora Lorek/TT

Den danska storbanken vinstvarnade den 8 juli.

Danske Banks nettoresultat uppgick till 4.031 miljoner danska kronor i det andra kvartalet, att jämföra med förväntade 3.969 miljoner, enligt Infront Datas snittestimat.

Den danska storbanken vinstvarnade den 8 juli och angav en preliminär nivå för det andra kvartalets nettoresultat om 4,0 miljarder danska kronor.

Räntenettot uppgick till 5.371 miljoner danska kronor i kvartalet, mot förväntade 5.491 miljoner. Provisionsnettot blev 3.701 miljoner danska kronor mot väntade 3.769 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 11.532 miljoner danska kronor mot förväntade 11.517 miljoner efter en preliminär bedömning från banken om nivå runt 11,5 miljarder kronor.

De totala kostnaderna var 6.679 miljoner i kvartalet mot snittförväntan om 6.678 miljoner sedan Danske Bank preliminärt angivit en nivå om cirka 6,7 miljarder danska kronor.

I samband med vinstvarningen sänkte banken prognosen för nettovinsten under helåret 2019 till 13-15 miljarder danska kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom