Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Intellecta vinstvarnar

2016-07-01 07:34

Digitaliseringskonsulten Intellectas amerikanska verksamhet inom affärsområde Digital uppges uppvisa en signifikant minskning av tillväxttakten under andra hälften av kvartalet. Detta påverkar Intellecta negativt i det andra kvartalet samt förväntas även inverka negativt på resten av året.

Koncernen väntas därmed inte kunna infria de tidigare kommunicerade målen för helåret. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Koncernens förväntan är att rörelseresultatet, ebit, för det andra kvartalet kommer att vara något sämre eller uppgå till ungefär samma nivå som för motsvarande period 2015 (4,2 miljoner kronor). För året som helhet kommer vi att återkomma med en uppdatering i samband med rapporten för tredje kvartalet som publiceras den 11 november", skriver bolaget.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom