Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

INTERVJU: FREDRIK LUNDBERG - Hos oss finns inga trollspön

1999-06-16 08:00

Koncernchefen och huvudägaren i Lundbergs har kritiserats förförvärvet av Hufvudstaden. Och det har spekulerats i vad han harför planer med Cardo. Hans svar är långsiktigt ägande.

Fredrik Lundberg är starkt kritisk till den kortsiktighet som ärså dominerande idag. Analytiker och journalister driver ledare isvenska företag framför sig, så att dessa har kommit attpremiera kortsiktiga klipp, pajasuttalanden och slagkraftigaformuleringar. Resultatet blir katastrofalt för det svenskanäringslivet, anser han. Vi träffade honom på Lundbergs huvudkontor påBlasieholmen, bakom Grand Hotel i Stockholm. Lokalerna är förhållandevisenkla, men har vacker utsikt över inloppet till Stockholm.

Vilken är din ägarfilosofi?

- Alla företag kräver långsiktigt tänkande och stabilitet. Ärman inte beredd att ha den filosofin, tycker jag inte att manska vara huvudägare. Som huvudägare och ansvarig för företagetslångsiktiga utveckling och de anställda som har sin utkomst av företagetär det oerhört viktigt att jag är långsiktig.Där tycker jag nog att journalister och analytiker tar på sigett stort ansvar genom att agera som de gör.

Hur menar du?

- Sju av tio VD:ar tycker att finansanalytiker och journalisterär för kortsiktiga. Hela tiden är det fokus på åtgärder för attgöra aktien populär eller skifta ut pengar till aktieägarna,lösa in, komma med skojfriska uttalanden om vad man ska göra.Dessutom är det så att kortsiktigt åstadkomna resultat intebygger ett företag på lång sikt. Kortsiktighet är nonsens idessa sammanhang. Men många ägare faller efter för det här,stämmer in i kören, och gör dumheter som skadar företagen pålång sikt.

Ge ett exempel på kören?

- Nyligen fanns en artikel om Cardo i en av affärstidningarna.Aktien rekommenderades, men det fanns en brasklapp med en frågaom vad Lundbergs vill.Räcker det inte med att man som huvudägare vill vara med ochutveckla och driva fram ett företag som har godaförutsättningar? Jag har inget smart kort i bakfickan - nu skajag göra den och den affären och splittra upp si och så och köpaoch sälja det och det. Om jag gör en investering somprivatmänniska, gör jag det för att jag tror tillgången - justdet företaget - kommer att ha en bra utveckling, så att jag fåren bra tillväxt och en bra avkastning. Detsamma gäller förLundbergs. Det är därför vi har gjort den där investeringen iCardo.Priset var rimligt, Cardo har en bra ledning, intressantverksamhet, starka marknadspositioner, och det finns braexpansionsmöjligheter i företaget. Det räcker liksom för oss.Det är det som är det intressanta. Inte att man har någon smartbaktanke med investeringen.

Känner du att analytiker och journalister kräver att du skasvinga ett magiskt trollspö?

- I Lundbergs kommer det inte att bli några trollspön. Det ärinte vår grej. Utan vår grej är att sköta det vi håller på medså bra som vi över huvud taget kan. Det lägger vi ner väldigtmycket kraft på. Då tror jag - om vi gör det år ut och år in -att vi, även i fortsättningen, kommer att ha en ganska braavkastning på de investeringar vi gör.

Köpet av Hufvudstaden har också kritiserats

- Den i särklass bästa tillväxten i Sverige finns i Stockholm.Inflyttning, god ekonomisk tillväxt och efterfrågan på lokalerhänger ihop. Så jag tror att vi kommer att ha en godhyresmarknad. I Stockholms city blir det begränsat nyutbud avfastigheter. Det betyder att de fastigheter som redan finns ochsom är välbelägna och i gott skick kommer att ha ökadefterfrågan och ökande hyror.

Så resonerar även andra fastighetsbolag

- Det stämmer. De senaste åren har vi funderat mycket över hurvi i Lundbergs skulle få en större tyngd i Stockholm, eftersomdet är den marknad vi bedömer som nummer ett. Vi har redan ettantal fastigheter, men att bygga upp ett större bestånd genomatt köpa singelfastigheter är näst intill omöjligt. Det skulle ivarje fall ta decennier. Och det skulle kosta fullt pris -minst.

Ni har gjort affärer med Hufvudstaden tidigare?

- Ja, i 15 år. Så jag hade även tidigare god kännedom om derasfastigheter i Stockholm. Beståndet är unikt, det finns ingetlika samlat bestånd i Stockholms city. När sen möjligheten attkomma över huvudägarpositionen uppstod, tyckte vi det var värtatt ta den. Hufvudstadens värde ligger långt över börskursen -och då menar jag de enskilda fastigheternas samlade värde.När vi nu har köpt in oss i Hufvudstaden, är det inte för attköpa och sälja aktier. Utan vi har köpt en andel av de härfastigheterna indirekt. Intressant för oss är vad vi har betalti förhållande till substansvärdet i företaget.

Men röstmajoriteten var dyr

- Vi var tvungna att betala ett högt pris för att komma åt den.Men vi har köpt mindre än tio procent av aktierna till detpriset. 90 procent av aktierna - de röstsvaga - har vi betaltandra priser för. Totalt sett har vi inte ens betaltsubtstansvärde. Så jag anser inte att vi har betalt dyrt.För mindre aktieägare är börskursen naturligtvis avgörande ävenpå kort sikt. Men för oss är det avgörande vad som sker på långsikt.

Skulle ni kunna bli ännu större i Hufvudstaden?

- Visst. Nu har vi ju 85 procent av rösterna och 36 procent avkapitalet. Mer av rösterna finns ingen anledning atteftersträva. Men så länge aktien är väldigt billig, vill jaginte utesluta att vi köper fler aktier och får en större andelav dessa fastigheter med rabatt. Varför ska vi investera istyckefastigheter till marknadspris om vi kan köpa dem samlatlångt under på det här sättet?

Försvinner rabatten på den här typen av företag på lång sikt?

- Ja, det borde väl vara så. Men även om så inte skulle ske,äger vi ju de här fastigheterna indirekt och får den avkastningsom de ger.

Vad betraktar du Lundbergs som idag - ett investmentbolag ellerett fastighetsbolag?

- Vi har två delar. Det är ingen tvekan om att den ena delen ärett fastighetsbolag. Den andra delen kallar vi Invest. Men detär i brist på bättre ord. Man skulle snarare kunna kalla oss ettägarbolag.

Varför inte dela företaget i ett fastighetsbolag och ettinvestment/ägarbolag?

- Ja, det skulle man kunna tänka sig. Samtidigt har det varit enfördel att ha de här två benen att stå på. Vi har kunnat slussapengar från det ena till det andra och ge koncernbidrag mellanolika delar i företaget - fastighetsrörelsen genererar ju ettväldigt bra kassaflöde som vi har kunnat använda till andrainvesteringar när vi tyckt det varit intressant. Om man delarbolaget, går det inte att växla pengar mellan de här tvådelarna.

Kan det tänkas att ni delar upp verksamheten?

- Det är inget som vi planerar. Men visst skulle man kunna tänkasig det.

Hur väljer ni ut företag där ni går in?

- Dels väljer vi områden, där vi har kompetens. Sen ska detstämma när det gäller storleken på investeringarna. Vi har juvissa ramar vi bör hålla oss inom för varje investering.

Ungefär hur stora är ramarna?

- Den största investeringen vi har nu är Modo på drygt fyramiljarder kronor. Den minsta är NCC på drygt en miljard. Så idetta spann bör nya investeringar ske.Sen ska det vara ett rimligt värderat företag. Det behöver intevara det allra billigaste, eftersom man måste väga ihop pris,möjligheter och bransch framöver. Dessutom ska det finnas enaktieägarstruktur som gör att det går att bli huvudägare påvettiga villkor.

Varför tror du att du betraktas som en person som är väldigtovillig att ta risker?

- Det är inget jag skäms för. Jag tycker det är ett positivtomdöme. Och det borde ju innebära att de som är aktieägare iLundbergs kan sova gott om nätterna.Vi har alltid haft en konservativ inställning till skuldsättningi Lundbergs. Att vi inte hissat upp den till höga nivåer, var vitacksamma för när finanskrisen kom. Tack vare en bra finansiellställning kunde vi rädda Östgöta Enskilda Bank. Om vi inte hadeagerat i banken och i Modo skulle de två bolagen inte ha funnitsidag.

Hur illa ute var Modo?

- Det var i en period under början av 90-talet - hela 1992 ochbörjan av 93 - då Modo förlorade 100 miljoner per månad och hadeen urusel finasiell ställning. Bolaget hade 13 miljarder iskulder och 9 miljarder i eget kapital. Så bolaget var verkligenilla ute.

Företaget är viktigt, förstår jag. Men vad gör du när du ärledig?

- Mitt främsta fritidsintresse, om man får kalla det så, ärfamiljen. Sen kommer skidåkning, jakt och lite golf.

Du gillar alperna?

- Ja, verkligen. På vintrarna åker jag skidor nedför. Och nu isommar vill jag dit och vandra - inte klättra. Det har jag intekompetens för.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom