Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Intervju: Jacob Wallenberg

2002-03-15 11:31

"ABB måste nu få lugn och ro så att de kan vända blad och gå vidare. Det vore oerhört tråkigt om det som hände i det bolaget ska få besudla hela det svenska näringslivet”. Det sade Jacob Wallenberg när han idag tog bladet från munnen efter en dryg månads tystnad sedan ABB-skandalen uppdagades.Drevet har gått i medierna och förtroendet för Wallenbergsfären i allmänhet och Investor i synnerhet är hårt ifrågsatt. Hur har det påverkat er?

Flera aktörer har de senaste dagarna krävt att Peter Wallenberg ska komma ut och förklara sin del i den här affären, kommer han att göra det?

Hur har han tagit vid sig av all den här uppmärksamheten som varit?

Investors varumärke har farit illa och en färsk Ekonomi24-undersökning visade nyligen att de svenska institutionernas förtroende för Investor är lågt. Hur ska ni reparera den skada som skett?

Martin Ebner indikerade nyligen i en intervju att han är fortsatt intresserad av att öka i Investor, hur ser du på det?

Hur ser din relation till Percy Barnevik ut idag?

Lotta Edling

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom