Intrum Justitia kan sälja enheter för att blidka EU

2017-05-18 08:53
. Foto: HANDOUT

Intrum Justitia föreslår att avyttra vissa enheter motsvarande 30 procent av de bedömda synergierna för att möta EU-krav inför samgåendet med Lindorff.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intrum och Lindorff föreslår en avyttring av Lindorffs hela verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrums hela verksamhet i Norge, enheter som har totalt cirka 850 anställda.

Förslaget kommer efter krav från EU-kommissionen om konkurrensvillkor för inkassotjänster och köpta fordringar i dessa länder.

De enheter som föreslås avyttras är mindre än de enheter som kommer att finnas kvar, utom i Estland.

Avstegen motsvarar ett tapp på uppskattningsvis 12-13 procent av kombinerat resultat pro-forma på nivån ebitda, exlusive inverkan av synergieffekter och poster av engångskaraktär.

Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff har bedömts ge årliga kostnadssynergier över de kommande 3-4 åren om cirka 800 miljoner kronor. Avstegen utgör uppskattningsvis 30 procent av det, enligt pressmeddelandet.

Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff väntas enligt tidigare ge intäktssynergier som inte är inkluderade i de uppskattade 800 miljoner kronorna i kostnadssynergier.

Majoritetsägaren Nordic Capital Fund VIII meddelade EU-kommissionen om den tänkta sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 april. EU-kommissionen ska utvärdera förslagen och kanske göra ett marknadstest inför slutligt besked senast den 12 juni.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom