Intrum Justitia ökar vinsten

2016-01-28 06:24 Affärsvärlden SIX
Foto: Intrum Justitia

Kredithanteringsföretagets rörelseresultat blev något högre än föregående år.

Intrum Justitia redovisar ett resultat före skatt på 334 miljoner kronor (306) för det fjärde kvartalet 2015.

Väntat var 370 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet uppgick till 385 miljoner (360), väntat var 416 miljoner.

I resultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar med -36 miljoner (7).

Resultatet efter skatt uppgick till 274 miljoner (294), motsvarande 3,76 kronor per aktie (3,85). Väntat var 293 miljoner respektive 4,02 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.396 miljoner (1.370), väntat var 1.446 miljoner. Det innebär att tillväxten var 2 procent och består av 3 procent organisk tillväxt, 1 procent förvärvad, -3 procent omvärdering av köpta fordringar och 1 procent valutaeffekter.

Investeringar i köpta förfallna fordringar var 1.130 miljoner (477) i kvartalet. Avkastningen på köpta fordringar uppgick till 19 procent (18).

Styrelsen föreslår en utdelning med 8,25 kronor (7), väntat var 8,09 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet