Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Investerare kan vara Agrokulturas nya storägare

2014-07-24 10:06

Jordbruksbolaget Agrokulturas styrelse har mottagit ofullständig information, emellertid från en trovärdig källa, angående identiteten på Agrokulturas nya storägare.

Agrokulturas nya storägare är antingen ett ryskt bolag vid namn Prodimex och/eller en oidentifierad investerare bakom nämnda bolag.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Ingen information har erhållits huruvida den nye investeraren har potentiella medfinansiärer eller andra samarbetspartners. Inte heller har Agrokulturas styrelse lyckats få kontakt med den nye investeraren för att få klarhet i dennes intentioner och för att få bekräftad information om dennes nuvarande innehav", skriver Agrokultura.

Styrelsen har också mottagit obekräftad muntlig information från en "känd aktieägarrepresentant" att de aktier som ägts av "Schroders" och "Two Eye" nu har avyttrats utanför ordinarie marknadsplats.

I händelse av att den nye investeraren skulle förvärva dessa innehav, tillsammans med tidigare bekräftade avyttring, "skulle dennes innehav uppgå till omkring 26,8 procent baserat på de uppgifter som finns tillgängliga för Agrokultura", spekulerar bolaget.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom