Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Investor ökar substansvärdet

2017-04-24 12:17
Jacob Wallenberg, Investors styrelseordförande. Foto: All over press

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det första kvartalet 2017 på 10,8 procent, något som kan ställas mot jämförelseindexet SIXRX +6,5 procent.

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 432 kronor, mot 393 kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 13,1 procent per den 31 mars, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 13,7 procent i slutet av fjärde kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerar i och med måndagens rapport, var 487 kronor, motsvarande en rabatt om 22, 9 procent.

Bland analytikerna syntes exempelvis ett sådant substansvärde på 494:40 kronor per den 31 mars från Nordea. Handelsbankens estimerade värde på de onoterade innehaven var 32,3 miljarder kronor, eller 42 kronor per aktie, mer än Investors rapporterade värden per årsskiftet.

Investors resultat efter skatt blev 30.404 miljoner kronor (-9.688). Resultatet per aktie uppgick till 39:80 kronor (-12:71).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom