Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Investor optimistisk om ekonomin

2010-01-21 08:05

Investor har i inledning av 2010 en bruttokassa på över 20 miljarder kronor.

Den kommer bolaget att använda till att öka ägandet i utvalda kärninvesteringar, utöka de operativa investeringarna och expandera bolagets verksamhet inom private equity, skriver Investor i bokslutskommunikén.

"Jag tror att 2010 kommer att bli ett bra år med mängder av intressanta möjligheter, i såväl nya som i existerande innehav", skriver vd Börje Ekholm i rapporten.

Han skriver att han är optimistisk om världsekonomin på längre sikt, med särskild hänvisning till effekterna av ny teknologi. Nuvarande makroekonomisk återhämtningen är dock bräcklig, tror Investors vd. USA och många europeiska länder har stora budgetunderskott och konstgjort låga räntor dopar världsekonomin. Det ökar risken för bubblor.

"Så småningom kommer vi bli varse om det är en obefogad eller berättigad oro", skriver Börje Ekholm.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom