Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Invisio minskar omsättningen

2019-02-15 08:45

Invisio Communications redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 95,6 miljoner kronor (118), en minskning med 19 procent mot föregående år

"Flera större förväntade order och åtföljande leveranser under andra halvåret har förskjutits till första halvåret 2019, vilket påverkar utfallet för kvartalet och helåret 2018. Detta är en funktion av de ofta långa ledtiderna i vår bransch", uppger vd:n Lars Højgård Hansen i en kommentar. 

Rörelseresultatet blev 20,6 miljoner kronor (27,3), med en rörelsemarginal på 21,5 procent (23,1). 

Tillväxtsatsningarna inom produktutveckling och försäljning uppges ha varit historiskt höga under året. 

"Stora delar av dessa strategiska satsningar belastar i det kortare perspektivet rörelseresultat, men är betydelsefulla för att stärka vår position som den globalt ledande leverantören av avancerade kommunikations- och hörselskyddslösningar till försvarsmakter och myndigheter med ansvar för säkerhet", säger vd:n. 

Företaget lägger fokus på att öka andelar på befintliga marknader ytterligare samt bearbetning av nya geografiska marknader genom återförsäljare i utvalda tillväxtländer i Asien, Mellanöstern och Sydamerika. Insatserna på sådana marknader har under året resulterat i en rad mindre initiala order, vilka man bedömer kan leda till större beställningar på längre sikt. 

Resultatet efter skatt blev 16,0 miljoner kronor (15,0), en ökning med 7 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,36 kronor (0,34), vilket innebär en ökning med 6 procent mot föregående år.

Orderingången för det fjärde kvartalet uppgick till närmare 70 miljoner kronor. Orderboken uppgick vid årets slut till 56,1 miljoner kronor (153,4).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom