Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Invisio ökar omsättning och vinst

2018-02-16 08:57

Kommunikationsutrustningsbolaget Invisio hade en omsättning på 118 miljoner kronor under fjärde kvartalet, en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Den starka försäljningen uppnåddes främst genom leveranser till en kontraktskund i USA samt leverans av en del senarelagda order från tredje kvartalet till följd av ett avtalat färgbyte på produkter, skriver bolaget i rapporten.

I jämförbara valutor ökade omsättningen med 44 procent.

Bruttomarginalen steg till 71,1 procent (40,4).

Invisio påminner i rapporten om att bruttomarginalen kan variera mellan kvartalen beroende på produktmixen samt andelen direktförsäljning till slutkund.

"Under kvartalet var andelen direktförsäljning i USA hög", konstateras det.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 27,3 miljoner kronor (16,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,1 procent (20,8).

Utdelningen föreslås bli 0:60 kronor per aktie (0:50).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom