Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Invisio ökar vinsten

2015-11-04 07:46

Invisio Communications redovisar ett resultat före skatt på 13 miljoner kronor (6,3) för det tredje kvartalet 2015.

Bruttomarginalen var 52,0 procent (42,7).

Rörelseresultatet blev 13 miljoner kronor (6,2), motsvarande en rörelsemarginal på 22,9 procent (13,2).

Nettoresultatet uppgick till 26 miljoner kronor (20) eller 0,59 kronor per aktie efter utspädning (0,46).

Nettoomsättningen uppgick till 56 miljoner kronor (47).

Orderstocken var 163 miljoner kronor (96) den 30 september.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom