Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inwido delar upp verksamheten i dotterbolag

2018-09-28 08:29
Håkan Jeppsson, vd för Inwido. Foto: All over press

Fönstertillverkaren Inwido gör om sin struktur och förändringen kommer innebära att nuvarande affärsområde ersätts med 30 dotterbolag.

Dotterbolagen kommer att få fullt affärs- och resultatansvar. Förändringen planeras att vara genomförd den 1 januari 2019.

"Syftet med den här förändringen är framförallt att få till ett ännu större kund- och resultatfokus inom alla delar av organisationen", säger Inwidos vd Håkan Jeppsson.

"Vi ser att digitaliseringen leder till förändrade kund- och konsumentbeteenden, nya och fler aktörer och ökade krav på snabbhet och flexibilitet. För att kunna möta detta måste vi komma närmare kunderna. Det skapar vi nu ännu bättre förutsättningar för våra bolag att göra", fortsätter han.

Förändringen innebär att Inwido AB kommer att agera mer som moderbolag, enligt pressmeddelandet i vilket det påminns om att Inwido är uppbyggt av drygt 50 förvärv under de senaste 15 åren.

"Strategin att fortsätta växa genom att förvärva starka enskilda och lönsamma företag kommer att fortsätta", skriver bolaget.

I pressmeddelande framkommer även att Mikael Carleson, vd för affärsområde EBE och Johan Berg, vd för affärsområde Finland har valt att lämna Inwido.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom