ISK-konto allt vanligare

2016-01-25 12:24 Affärsvärlden TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vanligast bland välbeställda medan de äldre sitter kvar i gammalt sparbeteende. Det skattemässigt annorlunda ISK-kontot, investeringssparkontot, har växt kraftigt i popularitet det senaste året.

Över två miljoner svenskar lägger sitt sparkapital i ett ISK-konto, enligt en Sifo-mätning beställd av nätmäklaren Avanza där 1 000 personer svarade. För ett år sedan var den siffran hälften så stor, enligt Skatteverkets siffror.

Vanligast är ISK-kontot bland medelålders och de med högre inkomst.

På ett ISK-konto betalar spararen en schablonmässig skatt, baserat på kapitalet på kontot och oberoende av om pengarna har växt eller minskat under året, i dagsläget runt 0,4 procent. Vid andra typer av sparande betalar personen 30 procent i skatt på avkastningen, vinsten.

Affärsvärlden TT

Premiumnyheter

Aktuellt inom