Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

It-aktierna med störst kurspotential

2011-05-06 07:31

Marknaden har upptäckt it-konsulterna. Alla tio it-konsulter i Dagens Industris genomgång har slagit börsen de senaste sju månaderna. Tidningen ser dock en fortsatt kurspotential i sex av de tio genomgångna bolagen.

Sedan september förra året har Stockholmsbörsen gått upp 13 procent.

En portfölj med de tio it-konsulterna Acando, Addnode, Connecta, Cybercom, HiQ, Know IT, Novotek, Prevas, Sigma och Softronic har under samma period gått upp med 47 procent, enligt DI siffror.

Överlag har kvartalsrapporterna från it-konsulterna varit positiva. Bättre marknad, högre priser, bättre beläggningsgrad och positiv framtidstro kan sammankopplas med it-konsulterna rapporter, skriver DI.

Totalt steg branschens försäljning med 17 procent för första kvartalet jämfört med ifjol. Rörelsemarginal har på ett år stigit från 6,6 procent till 9,2 procent.

Efter kursrallyt de senaste sju månaderna har den största kurspotentialen försvunnit. Men Dagens Industri har hittat en kurspotential i flera aktier.  Fyra värderingsgrunder har använts.

Den mest attraktiva aktien enligt DI:s modell blir HiQ som har en kurspotential på 39 procent. Även Softronic kan stiga med över 20 procent enligt modellen.  Sex av tio bolag har en positiv potential medan fyra får en negativ siffra.  Se faktarutan nedan för de med positiv kurspotential.

Tidningen har använt rörelseresultat per anställd som ifjol låg på 85 000 kronor och använt ett snitt för de senaste fem åren istället. Den har varit 105 000 per anställd. Sedan har siffran multiplicerat med aktuellt antal anställda vilket ger en ”normalvinst” på 1 miljard för de tio bolagen. Det kan jämföras med fjolårets rörelseresultat på 715 miljoner kronor.   

Därefter har ”normalvinsten” ställs mot börsvärdet plus nettoskulden. Billigast blir då enligt tidningen HIQ och Softronic som värderas till 7-8 gånger. I andra änden hittar vi Acando och Prevas som värderas till 13-14 gånger.

Slutligen har DI tittat på hur aktierna värderats historiskt. Skillnaden mellan de senaste 5-årens värdering och den aktuella värderingen blir en kurspotential.

   Rörelseresultat/anst

 Q1, 2011, i årstakt.

(Snitt 2005-2010)

"Normalvinst"

Rörelseres.

Mkr

 Värdering

Värde/normalvinst

(Snitt 2005-2010) 
Kurspotential
HiQ 165, (206) 250 7,7, (10,8) 39%
Softronic 106, (132) 63 7,0, (8,6) 22%
Cybercom 44, (61) 105 8,7, (10,4) 20%
Connecta 134, (151) 108 8,7, (10,2) 17%
Sigma 82, (59) 79 9,9, (11,2 13%
Addnode 126, (85) 97 9,2, (9,7) 6%

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom