Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

It-återförsäljaren faller på marginalen - vänta

2019-04-17 18:07
Dustin har gjort en resa från att sälja marginalpressad hårdvara till att bli en helhetsleverantör av it-lösningar för främst små och medelstora bolag i Norden.

ANALYS Affärsvärlden rekommenderar avvakta i väntan på tydligare belägg för att resan mot helhetsleverantör av it-lösningar också höjer marginalen.

VÄNTA Det finns mycket som imponerar med Dustin. Bolaget har en stark position på en fragmenterad växande B2B-marknad för it-produkter och tjänster i Norden (numera också Nederländerna), försäljningen sker genom en effektiv onlineplattform, kapitalbindning och lagernivåer är låga, priserna är genom stora inköpsvolymer konkurrensmässiga, förvärvsförmågan stark och efter nyemissioner finns finansiella resurser att fortsätta köpa tillväxt.

Med ett växande behov av it-tjänster bland små och medelstora företag, framför allt inom molnbaserade tjänster, där en allt större andel av försäljningen sker online, ser de närmaste åren fortsatt goda ut för Dustin. Det återspeglas också i värderingen av bolaget.

Förutsatt att Dustin kan öka rörelseresultatet med knappa 30 procent till 2020 så värderas företaget (justerat för nettoskuld) till 12,5 gånger rörelsevinsten, och p/e-talet hamnar för samma år på dryga 15. För att nå dit behöver rörelsemarginalen förbättras och här finns en del frågetecken. Det senaste kvartalet gick det i fel riktning och rörelsemarginalen sjönk jämfört med motsvarande period ett år tidigare. I väntan på tydligare belägg för att resan mot helhetsleverantör av it-lösningar också höjer marginalen till nivåer upp mot 6 procent blir Affärsvärldens rekommendation att avvakta.

Detta är en kortversion av Dustin faller på marginalen. Prenumeranter kan logga n och läsa hela artikeln här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom