Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Itab: "Effektivisering har inte gett planerad effekt"

2017-11-01 12:18
Växer vidare På några års sikt framstår Itab-aktien som ett fynd. Foto: Itab

Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på 111 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (108). Resultatet per aktie uppgick till 1:05 kronor (1:01).

Rörelseresultatet blev 172 miljoner kronor (147) och nettoomsättningen uppgick till 1.668 miljoner kronor (1.353).

Itabs effektiviseringsarbete som genomfördes under förra året, med extra fokus på Belgien och Finland, har ännu inte gett planerad effekt.

"Åtgärderna kommer att ge en bra position framöver men vår bedömning är att det tar lite längre tid än beräknat", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Överlag har Itab dock förväntningar om en god utveckling framöver. Marknadsutvecklingen i Sydeuropa var under tredje kvartalet enligt bolagets förväntan och integreringen av La Fortezza-koncernen går enligt plan.

Bolaget har under tredje kvartalet påbörjat byggnationen av en ny produktionsanläggning i Kina som beräknas vara i drift under andra halvåret 2018.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom