Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Itabs vd: "Vi är inte nöjda"

2018-07-11 12:37
Ulf Rostedt, vd vid Itab Shop Concept. Foto: Itab

"En rad åtgärder har vidtagits för att anpassa kostnadsläget i koncernen till rådande marknadsläge", skriver Itabs vd Ulf Rostedt i bolagsrapporten.

Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett resultat efter skatt på 45 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 , en försvagning från från fjolårets 65 miljoner

Rörelseresultatet blev 83 miljoner kronor (99) och rörelsemarginalen var 5,3 procent (6,4).

Itabs vd Ulf Rostedt skriver att man ser "fortsatt en avvaktande inställning på flera marknader".

"Förändringen i branschen gör att marknaden på kort sikt är svårbedömd men vi har i dagsläget inga andra indikationer än att försäljningen, liksom tidigare år, förväntas vara lägre i början av året för att sedan öka under andra halvåret", skriver han med tillägg att bolaget gör anpassningar till rådande förutsättningar "på bästa möjliga sätt".

Den senaste tidens utveckling är inget som bolaget är nöjt med, framförallt inte resultatmässigt.

"En rad åtgärder har vidtagits för att anpassa kostnadsläget i koncernen till rådande marknadsläge. Vi har infört ett kostnadsrationaliseringsprogram. Vi började se effekt av det under första kvartalet, men under andra kvartalet har det gett mindre effekt. Programmet fortgår för att optimera kostnadsstrukturen", lägger vd:n till.

Bolagets omsättning var i stort oförändrat i årets andra kvartal, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Itabs rörelseresultat minskade dock till 83 miljoner kronor (99).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom