Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Jag har inget i fonder”

2012-05-15 21:00
Alexander Jansson, Förvaltar: Save Earth Fund på CB Fonder. Förvaltat kapital: 60 miljoner kronor. Foto: Jörgen Appelgren

Han är fondförvaltaren som har ett förvaltat kapital på 60 miljoner kronor. Men själv äger han inga fonder. <br/> – Jag står inför att gå in på en hemsk marknad, nämligen bostadsmarknaden, säger Alexander Jansson.

Hur går det för Save Earth Fund?

– Den är upp 11,8 procent. Alla våra tre fonder har slagit sina jämförelseindex, men Save The Earth med minst marginal.

Det verkar tufft att vara i världsförbättrarsektorn. Nwexindex, som samlar förnybar energi, är ner 2 procent i år.

– Jo, men vi har långt ifrån bara sådana bolag i de fonder vi investerar i (fonden är en fond-i-fond). Vi vill erbjuda ett lågriskalternativ på ett område som normalt har hög risk. Fonden består till 89 procent av investeringar i vatten och miljöteknik, inte så mycket förnybar energi alltså.

Vad gör egentligen vattenbolagen?

– Mycket handlar om infrastruktur. Det är en industri med stabil och förutsägbar intjäning. Många regeringar, speciellt den amerikanska, har stort intresse i att främja den. Dels för att det skapar jobb och dels för att det finns gott om gamla läckande ledningar som måste bytas ut. Och i tillväxtländerna bygger man nytt. Vi tror även på marknaden för vattenreningslösningar. Förorenat vatten är ett problem i tillväxtmarknaderna, till exempel i Kina.

Vilka bolag tror du på inom vatten­området?

– I USA finns American Waterworks som bygger ut vattenledningar. En stark trend är att det sker en hel del företagsaffärer. Till exempel har Pentair gått ihop med delar av Tyco, det är mycket gynnsamt för aktierna.

Miljöteknik låter riskfyllt, hur ser ni på området?

– Det är en mer cyklisk industri än vattenindustrin, helt klart. Nu gynnas den kraftigt av målsättningen i Europa gällande minskade koldioxidutsläpp och energi­intensitet. Det finns ingen chans att Tyskland ska klara målet att fasa ut kärnkraften utan ökad energieffektivisering. De tekniker som behövs finns redan, man behöver inte uppfinna hjulet. Politiska beslut driver på, som att energieffektiva fastigheter får lägre skatt.

Vilka bolag tror du på inom miljöteknik?

– Tekniska konsulter som till exempel Imtech. De jobbar med lösningar för energieffektivisering i byggnader, som styrsystem för belysning. Samma sak med Schneider Electrics. För den här typen av bolag är länders budgetproblem en fördel, eftersom det tvingar fram ett behov av att spara på energi.

Apropå sparbehov. Vad tycker du om Vestas rapport som kom i veckan?

– Att kostnaderna är för höga i förhållande till intäkterna. Man kan bara konstatera att de har för mycket fasta kostnader, ganska låg efterfrågan och att de satsar på fel marknader. Okej, de kunde kanske inte förutse att det skulle komma en svart svan i form av shale gas i USA. Men de borde ha dragit ner sin kapacitet väsentligt. Och framför allt har de ingen närvaro i Kina.

Men Kina verkar vara en supertuff marknad att ta sig in på. Det är väl snarare kineserna som kommer till Europa.

– Jo, det är svårt. De kinesiska bolagen är starka och dessutom är konkurrenssituationen snedvriden, med en regering som säger att 70 procent av komponenterna i ett vindkraftverk ska komma från inhemsk produktion.

Det surrar av uppköpsrykten kring Vestas. Alstom, Sinovel och Godwind har nämnts som tänkbara köpare. Vill någon ha bolaget?

– Bra fråga. Aktörerna behöver ju inte köpa på sig mer kapacitet, det finns redan för mycket. Dock är Vestas fortfarande världens största tillverkare av vindkraftverk med 13 procent av marknaden. Kanske vill någon förvärva Vestas för att komma åt kvaliteten i produkterna. Men på kort sikt tror jag inte att det blir något uppköp.

Hur mycket pengar har du själv i era fonder?

– Ingenting. Jag har inga investeringar någonstans eftersom jag står inför att gå in på en hemsk marknad, nämligen bostadsmarknaden i Stockholm.

Linda Vikström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom