Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Jag ville fånga de stora trenderna”

2019-06-19 18:00
Foto: Jan Landfeldt

Torbjörn Olofsson, som förvaltar Kvartil Allokering Balans, om nedläggningen av Nektar, passiv förvaltning och de största största trendskiftena i förvaltarbranschen.

Du beskrivs ibland som en hedgefondlegendar, med ett förflutet på Brummer & Partners där du var med om att grunda och driva Sveriges andra hedgefond, Nektar. Nektar har nyligen lagts ner, vad tänker du om det?

– Det var ganska jobbigt att se. Jag har ju spenderat en stor del av mitt yrkesliv där, hela 15 år. Jag började visserligen min yrkeskarriär på Riksbanken, och hann även med några år på Investor. Men inom hedgefonder har det varit tuffa förhållanden generellt för flera stora bjässar inom makrohandel, där flera har haft problem att avkasta efter finanskrisen.

Överlag finns inte särskilt många fondentreprenörer i Sverige.

– Tröskeln för att kunna starta ett nytt fondbolag har höjts betydligt. Regelefterlevnad slukar stora resurser och det är dyrt att driva fondbolag i dag. I vårt fall är dessutom låga avgifter en central del i vår affärsmodell, vilket innebär att vi måste sköta distributionen mot kund själva. Vi har utvecklat en bra hemsida med en snabb digital onboarding-process och precis signerat ett distributionsavtal med Nordnet, men i övrigt sköter vi allt själva.

Hur är er globala blandfond strukturerad?

– Förvaltningen i Kvartil Allokering Balans har likheter med så kallade robotrådgivare. Grunden är en passiv portfölj som skapas enbart med hjälp av billiga indexbaserade börshandlade fonder (ETF). Fonden är diversifierad, både geografiskt och tillgångsmässigt. Cirka 55 procent av kapitalet är investerat i aktier, varav amerikanska aktier står för lite mindre än hälften. Runt 37,5 procent av portföljen är räntor och resterande är mot index inom alternativa investeringar: råvaror, fastigheter och infrastruktur. Utöver den passiva grundportföljen använder vi regelbaserade, taktiska strategier som bygger på finansiell forskning om så kal­lade riskfaktorer. Enkelt beskrivet handlar det om att systematiskt söka vissa särdrag hos finansiella instrument för att på så sätt kunna förbättra risk- och/eller avkastningsegenskaperna i en värdepappersportfölj.

Varför nästan 40 procent mot räntor i det här läget?

– Jag tror att vi kan bli lite hemmablinda i Europa, vars räntor i synnerlighet är på väldigt låga nivåer. Räntorna är långt högre i både USA och Asien. Och man kan inte få allt. Vill jag ha högre avkastning måste jag ta mer risk, vilket jag uppfattar att många är beredda att ta. Jag känner lite att alla försöker trolla med benen för att försöka hitta bättre avkastning, men om man väljer bort räntor till förmån för onoterade placeringar av allehanda slag så ökar risken betydligt.

Du har gått från en aktiv till ett slags passiv förvaltare, varför?

– Det har blivit svårare för aktivt förvaltade fonder att överavkasta. Parallellt har teknik- och marknadsutveckling gjort det möjligt att sätta samman mycket bra portföljer med ETF:er som byggstenar. Det största trendskiftet i förvaltarbranschen går nu från aktiv till passiv förvaltning, särskilt i USA där cirka 45 procent av fonderna numera är passivt förvaltade. Det vi kommer att få se mer av i Europa. Det andra stora skiftet handlar om att ersätta mänskliga förvaltare med regelbaserade och datoriserade förvaltningsmodeller – också en trend som vuxit sig enormt stor och där de tongivande förvaltarna i USA satsar väldiga resurser. Dessa två trender ville jag haka på, om än i liten skala. I grunden är de bra för kunderna.

Hur många är ni och hur ofta ändrar ni strategi?

– Vi är fem anställda som kompletteras med en aktiv senior rådgivare. Resten av arbetsuppgifterna utförs av outsourcade funktioner. Fyra av oss har ett förflutet på Brummer & Partners, varav två är kvantitativa analytiker som arbetar med våra förvaltningsmodeller. På Kvartil började vi i princip från scratch. Allt hos oss är bokstavligen talat digitalt och att det blir modernt och effektivt från början var bland det roligaste med att starta nytt. En gång om året utvärderar vi vår grundportfölj. Sannolikt blir förändringarna ganska små, det kan handla om lägga till nya marknader eller att göra små förskjutningar i allokeringen mellan olika tillgångsslag eller geografier. De taktiska strategierna utvecklas och utvärderas löpande.

Torbjörn Olofsson

Förvaltar: Kvartil Allokering Balans.

Förvaltat kapital: Cirka 200 miljoner kronor.

Utveckling hittills i år: +10,2 procent.

Sedan starten (2018-11-07): +4,8 procent.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom