Japansk ekonomi växer

2017-05-18 07:42
Bild från Tokyo. Foto: All over press

Japans bruttonationalprodukt steg 0,5 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en uppgång med 2,2 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades en uppgång med 0,5 respektive 1,7 procent.

BNP-deflatorn sjönk samtidigt 0,8 procent jämfört med samma period 2016. Väntat var en nedgång med 0,7 procent.

Exporten ökade med 2,1 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som importen ökade med 1,4 procent.

Privatkonsumtionen steg 0,4 procent (väntat +0,5) medan den offentliga konsumtionen steg 0,1 procent.

Kapitalinvesteringar utanför bostadssektorn steg 0,2 procent (väntat -0,4), bostadsinvesteringarna steg 0,7 procent och offentliga investeringar sjönk 0,1 procent.

Totalt steg den inhemska efterfrågan 0,4 procent och den privata efterfrågan steg 0,5 procent.

BNP för fjärde kvartalet steg med oreviderade 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. BNP-deflatorn reviderades till oförändrat (-0,1).

Den måttliga återhämtningen i Japans ekonomi väntas fortsätta. Sysselsättning och inkomstförhållanden har förbättrats, men landet har ännu inte tydligt övervunnit deflationen.

Det sade Japans ekonomiminister Nobuteru Ishihara på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Han sade att regeringen behöver bevaka osäkerhet i utländska ekonomier och rörelserna på finansmarknaderna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom