Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

JP Morgan ökar vinsten

2013-01-16 12:51

Amerikanska JP Morgan redovisar ett resultat per aktie på 1:39 dollar för det fjärde kvartalet 2012 (0:90).

Det är inte säkert om denna siffra är jämförbar med den förväntade snittprognosen om 1:22 dollar per aktie, enligt Bloomberg News.

"Resultatet reflekterar en stark underliggande prestation över i stort sett alla våra verksamheter i det fjärde kvartalet och för helåret, med stark utlånings- och inlåningstillväxt. Det var flera engångsposter som påverkade resultatet i kvartalet, men det tog i stort sett ut varandra", sade bankens vd, Jamie Dimon.

Bland annat inkluderade resultatet en kostnad på 0:14 dollar per aktie efter skatt för bolånerelaterade frågor samt en positiv effekt om 0:11 dollar per aktie efter minskade kreditförlustreserver i bankens bolåneportföljer.

Därutöver lyftes resultatet med 0:16 dollar per aktie från positiva skatteeffekter men tyngdes med 0:09 dollar per aktie från värderingseffekter på skuldinstrument (DVA).

Intäkterna under kvartalet var 24,4 miljarder dollar (21,5). Väntat här var intäkter på 24,3 miljarder dollar.

Enligt Jamie Dimon noterade banken fördelaktiga kreditförhållanden i sina företagsportföljer och en stark utveckling i sina kreditkortsportföljer. Bolåneportföljerna visade fortsatt förbättring i takt med att husmarknaden och ekonomin fortsatte att förbättras, även om förlustnivåerna låg kvar på förhöjda nivåer.

"Som ett resultat av det minskade vi avsättningarna till kreditförlustreserverna med 700 miljoner dollar under det fjärde kvartalet och vi kommer sannolikt fortsätta att minska avsättningarna då (den ekonomiska) miljön förbättras", sade Jamie Dimon.

JP Morgans reserveringar för kreditförluster minskade till 656 miljoner dollar i det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med 1,8 miljarder dollar föregående kvartal.

JP Morgan beräknar att bankens kärnprimärkapitalrelation var 8,7 procent enligt Basel III vid årsskiftet, upp från 8,4 procent föregående kvartal.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom