Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kabe minskar vinst och omsättning

2019-10-31 14:27
Foto: Kabe

Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar en nettoomsättning på 514 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (610).

Det innebär en minskning med 16 procent. Den minskade omsättningen jämfört med föregående år hänförs främst till den vikande husbilsmarkanden, vilket inneburit höjda lagervolymer hos återförsäljarna och påverkar Kabe och Adrias orderingång av husvagnar och husbilar, skriver bolaget.

Rörelseresultatet uppgick till 29 miljoner kronor (48), en minskning med 40 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (7,9).

"Verksamheten under perioden har påverkats av extra kostnader relaterat till anpassning av produktionsvolymerna och marknadsaktiviteter för att reducera lagervolymerna hos återförsäljarna", heter det.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 32 miljoner kronor (49) och periodens resultat blev 26 miljoner kronor (39).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom