Kalasrapport för Ericsson

2008-10-20 06:41 Affärsvärlden Redaktionen

Ericssons resultat före skatt överträffade analytikernas förväntningar med råge.

Före skatt blev resultatet mer än dubbelt så högt jämfört med SME Direkts analytikersammanställning.

Snittet i konsensus var 3.142 miljoner kronor, inklusive engångsposter på -822 miljoner kronor. Utfallet blev 4.140 miljoner kronor, inklusive engångsposter på 2.018 miljoner kronor.

Ericsson redovisar ett resultat före skatt på 4,1 miljarder kronor (5,6) för det andra kvartalet.

Analytikernas konsensusförväntningar som låg på ett resultat före skatt på 3,1 miljarder kronor.

Omsättningen landade på 49,2 miljarder kronor, här var 45,7 kronor väntat.

Det rapporterade nettoresultatet efter minoriteter uppgick till 2,8 miljarder (4,0), och resultatet per aktie blev därmed 0:89 kronor (1:25).

Rapporterat rörelseresultat uppgick till 3,7 miljarder kronor (5,6).

Rörelseresultatet exklusive engångsposter för kvartalet blev 5,7 miljarder kronor (5,6), exklusive omstruktureringskostnader på 2,0 miljarder kronor.

Förväntningarna låg på ett justerat rörelseresultat på 3,1 miljarder kronor enligt SME Direkts sammanställning. I SME Direkts sammanställning ingick negativa engångsposter på 822 miljoner kronor.

Den justerade bruttomarginalen uppgick till 37,0 procent (35,6) och den justerade rörelsemarginalen till 11,5 procent (12,9). Analytikerna hade väntat sig en justerad bruttomarginal på 36,3 procent och en justerad rörelsemarginal på 6,8 procent för kvartalet.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 3,8 miljarder kronor (-1,6).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet