Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kambi i linje med förväntningarna

2018-02-14 08:01

Sportspelsleverantören Kambis operativa kostnader väntas öka med 3-5 procent första kvartalet 2018, jämfört med det fjärde kvartalet 2017 då de uppgick till 14,0 miljoner euro.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet 2017.

Själva siffrorna i ovan nämnda rapport blev lite av en icke-händelse eftersom bolaget gav preliminära nyckeltal den 9 januari. Bland annat meddelades det att sportboksmarginalen blev ovanligt hög under det fjärde kvartalet 2017, 9,7 procent, något som bekräftas i dagens rapport.

"Medan fjärde kvartalets resultat är bra, är det viktigt att se sportboksmarginalen ur ett långsiktigt perspektiv. Vår tolvmånaders sportboksmarginal var 7,4 procent, en siffra som är mer i linje med vårt tidigare kommunicerade förväntade intervall på 6-7,5 procent", säger vd Kristian Nylén i rapporten.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 19,0 miljoner eure, vilket är inom spannet 18,8-19,2 miljoner som bolaget aviserade den 9 januari.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom