Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kambi sämre än väntat

2018-07-25 08:46
Foto: IBL

Sportboksunderleverantörens senaste kvartal missar analytikerförväntningarna. Framåt ökar kostnaderna, inte minst för USA-expansionen.

Kambis ebitda-resultat blev 5,0 miljoner euro under det andra kvartalet 2018 (2,2).

Utfallet var sämre än väntade 5,4 miljoner i Bloombergs analytikerkonsensus.

Intäkterna uppgick till 17,6 miljoner euro, även det i underkant mot väntade 18 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 1,7 miljoner euro (0,1), motsvarande 0:055 euro per aktie (0:004).

Sportboksmarginalen (operator trading margin) nådde 7,8 procent i andra kvartalet mot 7,9 procent i första kvartalet. Normalt sett ska marginalen hålla sig inom 6,5 till 7,0 procent på lång sikt.

Kärnverksamheten fick sig ett lyft i juni av början av fotbolls-VM, påpekar vd Kristian Nylén i rapporten.

SPÅR KOSTNADSÖKNINGAR

Framåtblickande spår Kambi att de operativa kostnaderna totalt kommer att öka med 5-7 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. Ökningen drivs av dels bolagets plan att utveckla sportboken samt investeringen i utökad närvaro i USA.

Därtill belyser dock bolaget att den stora aktiekursökningen under det senaste kvartalet gör bolagets optionsprogram till en icke-kontant kostnadsdrivande faktor för tredje kvartalet och framåt.

RÄKNAR MED LÅNGSAM REGLERINGSPROCESS I USA

Vad gäller reglering av de olika delmarknaderna i USA räknar Kambi med en relativt långsam process.

Tolv delstater väntas börja med sportsvad i någon form vid utgången 2019, för att öka till 25-37 delstater 2023, heter det.

"Utrullning av reglerad sportsbetting delstat för delstat kommer inte hända över en natt och därför bör vår USA-verksamhet ses i ett medel- till långsiktigt perspektiv", kommenterar vd Kristian Nylén i delårsrapporten.

Hur lagstiftningen och skattesystemet kommer att se ut i de enskilda delstaterna är oklart. Tidiga indikationer pekar på att landbaserad vadslagning initial kommer att ha spela en större roll än online eller mobilt, enligt Kambi.

Kambi fortsätter att utveckla och justera sina produkter för att möta efterfrågan i USA. Kambi räknar här med ökade kostnader, främst drivet av utgifter för kommersiella satsningar samt regulatoriska kostnader relaterade till att skaffa och driva under licens.

"Detta hade en initial effekt på andra kvartalet, men väntas få ännu större effekt under andra halvåret 2018, och därmed bidra till de något högre kostnadsförväntningarna", skriver Kambi.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom