Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Kan bli räntesänkning nästa gång"

2019-01-09 16:05
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det blir troligen ingen ytterligare räntehöjning från Riksbanken i år och man kan inte utesluta att nästa ränteförändring blir en sänkning, säger Danske Banks chefekonom i Sverige, Michael Grahn,

"Vi ser mindre än 50 procents sannolikhet för en höjning i höst, alltså mest troligt hålla räntan oförändrad tills vidare. Vad som sedan sker 2020 är lite skrivet i stjärnorna, det kommer att bli konjunkturbilden som avgör. Det går inte att utesluta att det blir en sänkning om konjunkturen blir betydligt svagare", säger han.

Han säger att Danske Bank inte har någon stark uppfattning om att konjunkturen försvagas ytterligare nästa år, men det finns risker, som om de materialiseras, kan få Riksbanken att sänka reporäntan.

"Skulle den internationella konjunkturen vika så att svensk industri får problem så kommer det att bli svårt att upprätthålla en stark arbetsmarknad. Då kan man inte utesluta att Riksbanken sänker räntan igen. Det är inte alls säkert att nästa steg handlar om att räntan ska upp", säger Michael Grahn

Skulle Riksbanken komma till läget att de har behov av ytterligare stimulanser tror han att just en räntesänkning ligger närmast till hands.

"Den första åtgärden skulle nog vara en räntesänkning. QE-programmet är nog ganska uttömt, i alla fall vad gäller statsobligationer, och de har inte ens viskat om att de skulle börja köpa bostadsobligationer. Sedan är det som alla vet ganska begränsade möjligheter att använda räntan också. Vi är nog ganska nära den absoluta botten för hur lågt räntan kan sänkas", säger Michael Grahn.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom