Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Kapitalförvaltare: Kvinnor bättre investerare än män

2017-06-19 10:55
Foto: Tom Merton / Hoxton /IBL Bildbyrå

Kvinnor är i regel mer tålmodiga och mindre riskbenägna än män när det kommer till investeringsbeslut. Det menar den globala kapitalförvaltaren Fidelity Investments som har genomfört en undersökning i ämnet, rapporterar Reuters.

Enligt undersökningen, som innebar en genomgång av över åtta miljoner investeringssparkonton, har gruppen kvinnor en 0,4 procent högre årlig avkastning på investeringar än gruppen män.

Dessutom sparar kvinnor som grupp 0,4 procent mer av sin inkomst än vad män gör.

– Det är en dubbel effekt. Myten att män är bättre investerare är just precis det; en myt, säger Alexandra Taussig, chef för marknadsföring och affärsutveckling på Fidelity Investments.

Enligt Fidelity Investments beror skillnaderna mellan män och kvinnor framförallt på två faktorer: skillnader i tålamod och riskbenägenhet.

Männen i undersökningen visar större tendenser att ofta köpa och sälja aktier, eller att ändra sin investeringsportfölj i allmänhet. Närmare bestämt är män 35 procent mer benägna att göra förändringar i portföljen. Detta gör att en stor del av den vinst som män gör på sina investeringar äts upp av de höga avgifter som de tvingas betala i samband med dessa transaktioner, framhäver Fidelity Investments.

Undersökningen visar även att män är mer riskbenägna än kvinnor. Även om detta inte per definition behöver vara dåligt, menar Fidelity Investments att kvinnors investeringsportföljer i regel är mer diversifierade än mäns just på grund av oviljan att ta risker. Exempelvis är det betydligt vanligare bland män att spara enbart i aktier, medan kvinnor tenderar att inkludera andra mindre riskfyllda instrument också.

I en uppmärksammad bok som publicerades för två år sedan, slog finanskonsulten Meredith Jones fast att mäns riskbenägenhet framförallt beror på högre halter av testosteron samt kognitiva funktioner. Det sistnämnda avser det faktum att kvinnor tenderar att ha något sämre självförtroende än män samt att kvinnor ogärna överdriver saker i allmänhet, vilket reducerar riskbenägenhet.

Gustav Peldán Carlsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom