Kaplan vill kompensera sänkta ränteavdrag med lägre reavinstskatt

2016-02-15 10:49 Affärsvärlden SIX
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan (MP). Foto: Maja Suslin / TT

Bostadsminister Mehmet Kaplan från Miljöpartiet vill fasa ut ränteavdragen och växla det mot en sänkning av reavinstbeskattningen på bostäder för att främja rörlighet på bostadsmarknaden.

"Jag tycker att ränteavdragen bör fasas ut på sikt. Det bör göras varsamt och som en helhet där vi skatteväxlar en ränteavdragsutfasning med reavinstskatten", sade han i Ekots lördagsintervju.

"Jag tror att det här är helt nödvändigt för att få igång flyttkedjorna, men också för att balansera upp de obalanser som finns på bostadsmarknaden där priserna har stegrat och kommit till nivåer som många experter verkar tycka är orimliga, och jag håller med dem", resonerar Kaplan.

Dessa frågor finns med i de pågående flerpartisamtalen kring bostadsmarknaden, uppgav han.

Den statliga fastighetsskatten ersattes år 2008 av en kommunal fastighetsavgift med tak. Samtidigt höjdes reavinstskatten och det infördes en ränta på uppskov med reavinstskatten. Kaplan tror att frågan om räntan på uppskov kommer att komma in i flerpartisamtalen.

"Jag tror att den kommer att komma in i samtalen, för det var ju det som man försökte kompensera fastighetsskattens borttagande med. Allt annat lika ser vi att det fungerade inte särskilt bra. Vi har enorma inlåsningseffekter och det blev inte alls den kompensationen, så jag tycker att det är oerhört viktigt att vi är öppna även för att justera den i enlighet med de övriga skattebitarna. Det är något som man jobbar med på Finansdepartementet", meddelade Mehmet Kaplan.

Socialdemokraterna ville inför valet 2010 avskaffa uppskovsräntan.

Finansminister Magdalena Andersson uppgav i SVT-programmet Agenda för drygt en vecka sedan att regeringen är beredd att diskutera ett återinförande av de gamla reglerna med möjlighet till att skjuta upp reavinstskatten om man köper en ny bostad. Att helt ta bort reavinstskatten vore däremot alltför dyrt, anser Andersson.

"Det finns flera parametrar i det här som man kan diskutera. Att titta på uppskovsräntan och flyttskatten är vi absolut öppna för", sade hon.

Finansministern sade vidare att det visserligen är viktigt att använda det befintliga bostadsbeståndet effektivt, men att det är ännu viktigare att det byggs fler bostäder.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom