Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kappahl-rapport över förväntan

2013-01-16 06:53

Klädbolaget Kappahl gick från förlust till ett resultat före skatt på 138 miljoner kvartal ett. Aktien stiger 18 procent till 5,15 kronor.

Klädbolaget Kappahl redovisar ett resultat före skatt på 138 miljoner kronor (-10), i det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2012/2013.

Enligt SME Direkt väntade sig analytikerna ett resultat före skatt på 92,3 miljoner kronor.

Bruttovinstmarginalen uppgick till 63,3 procent (58,4), att jämföra med förväntade 61,2 procent.

Försäljningen uppgick till 1.245 miljoner kronor (1.193). Analytikerna hade räknat med en försäljning på 1.228 miljoner kronor.

Kappahls kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 79 miljoner kronor under det första kvartalet (30).

Netto räntebärande skulder/ebitda uppgick till 3,7 vid periodens slut, jämfört med 10,7 vid utgången av det fjärde kvartalet och med 6,0 vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Kappahls mål är en relation skulder/ebitda på 3,0.

Kappahl upprepar sitt expansionsmål för verksamhetsåret 2012/2013 och räknar med att öppna 13 nya butiker.

Under det första kvartalet har Kappahl öppnat tio nya butiker och stängt tre butiker. Vid periodens slut uppgick antalet butiker till 395 (381).

Vidare upprepas det långsiktiga målet om en ökning av antalet butiker med 20 till 25 per år.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom