Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Karlbergsvägen 77 OBS-listas

2017-12-27 12:36

Karlbergsvägen 77:s preferensaktie obeservationslistas på First North.

Anledningen är att bolaget, som planerar att utveckla en fastighet i Vasastan innanför Stockholms tullar, har likviditetsproblem.

Det meddelar Stockholmsbörsen.

Bolaget delgav under julhelgen att det har förstärkt rörelsekapitalet genom en utökad fastighetskredit om 5 miljoner kronor samt ett aktieägarlån från huvudägarna Patriam och Fridhem om 3,5 miljoner kronor. Kapitaltillskottet stärker bolagets finansiella ställning fram till och med januari 2018 då detaljplanen antas vinna laga kraft.

"Byggnadsnämnden har antagit den nya detaljplanen för Karlbergsvägen 77 och tiden för överklagande går ut i början av januari 2018. Om det då inte inkommit några överklaganden kommer detaljplanen att vinna laga kraft. Vid ett eventuellt överklagande, och därav en försening av projektet, kommer Karlbergsvägen 77 Fastighets AB ta fram en uppdaterad projektplan, inklusive tidsplan och rörelsekapitalbehov", framhöll bolaget som lade till att rivningslov beviljats.

Bolaget planerar för cirka 90 bostadsrätter i "premiumsegmentet" inom sitt utvecklingsprojekt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom