Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Karnov värderas till 4,2 miljarder inför notering

2019-03-29 10:00
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Det juridiska informationstjänsteföretaget Karnov Group, där Norstedt Juridik ingår, värderas i erbjudandet inför noteringen på Nasdaq Stockholm till 4,2 miljarder kronor efter att det förestående erbjudandet som bland annat innehåller en nyemission på 0,8 miljarder kronor genomförs.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att prospektet släpps på fredagen.

Teckningskursen i erbjudandet uppgår till 43 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar cirka 43,5 miljoner aktier, varav 18,5 miljoner nyemitterade aktier och 25 miljoner aktier som erbjuds av säljande aktieägare.

De säljande aktieägarna har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med upp till 17 miljoner aktier. Vidare har dessa ägare åtagit sig att inom en övertilldelningsoption sälja ytterligare högst drygt 9 miljoner befintliga aktier.

Häromveckan meddelade Karnov sin avsikt att genomföra en nyemission och notera sina aktier på Nasdaq Stockholm.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier för upp till 607 miljoner kronor, i linje med tidigare information.

Nasdaq Stockholm har tidigare bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav och kommunicerat sin avsikt att godkänna ansökan under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland spridningskravet för bolagets aktie.

Karnov hade en omsättning på 715 miljoner kronor under 2018. Den organiska tillväxten var 3,9 procent. Det justerade ebita-resultatet var 262 miljoner kronor.

"Genom hårt och dedikerat arbete i kombination med ett starkt stöd från våra ägare Five Arrows Principal Investments och vår styrelse har vi lyckats positionera Karnov som marknadsledande inom ett attraktivt segment av marknaden för informationstjänster. De viktigaste fundamenten för Karnovs fortsatta framgång är att kontinuerligt stärka vår nyckelposition, expandera geografiskt och inom närliggande vertikaler, samt förflytta oss uppåt i värdekedjan för vårt digitala erbjudande", säger Flemming Breinholt som är vd för Karnov.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea är Joint Bookrunner. Rothschild & Co är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och Danmark förväntas pågå mellan den 1 och 9 april. Institutionella investerare har ytterligare en dag på sig att teckna.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 11 april 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom