Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Karo Pharma gör nyemission om 375 miljoner kronor i storaffär

2016-12-15 13:26

Karo Pharma har slutför förvärvet av Biophausia där köpeskillingen uppgick till 908 miljoner kronor på skuld- och kassafri basis, enligt ett pressmeddelande.

Som tidigare meddelats finansierats merparten av köpet med banklån men bolaget gör även en fullt garanterad nyemission om cirka 375 miljoner kronor med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Denna genomförs i syfte att återbetala delar av det lån som upptogs för att finansiera förvärvslikviden för aktierna i Biophausia. De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, beräknas offentliggöras den 16 januari 2017.

Bolagets förvärv av Biophausia innebär att offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2016 senareläggs till den 28 februari, från den 16 februari 2017.

Förvärvet innebär även att den tidigare resultatprognosen för helåret 2016 är obsolet och inte längre

relevant för bolaget. Karo Pharma avser inte att lämna någon ny resultatprognos i närtid, heter det.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom