Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Karo Pharma vänder till vinst

2016-10-27 08:42

Specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma, som tidigare hette Karo Bio, redovisar ett resultat efter skatt på 4,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (-16,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:07 kronor (-0:33).

Rörelseresultatet uppgick till 5,7 miljoner kronor (-13,6).

Nettoomsättningen uppgick till 85,2 miljoner kronor (9,4).

Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 148 miljoner kronor (132).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom