Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Karolinska Development vänder till vinst

2018-02-15 08:16

Karolinska Development redovisar en nettovinst på 32 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-23). Vinsten per aktie var 0:50 kronor (-0:43).

Resultatet av förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till 49,1 miljoner kronor. Ökningen beror huvudsakligen på resultatet av en partiell exit av Bioarctic samt avyttringen av det erhållna innehavet i Xspray.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till 714 miljoner kronor i slutet av december 2017, en ökning från 674 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till 448 miljoner kronor, en ökning från 410 miljoner i slutet av föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till 0,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet (3,7).

Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det fjärde kvartalet uppgick till 34,1 miljoner kronor. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under fjärde kvartalet uppgick till 271 miljoner kronor.

Likvida medel ökade med 4,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet och uppgick till 170 miljoner kronor per den 31 december 2017.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas för 2017.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom