Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Katastrofal avkastning

2019-08-21 18:00

Orkaner, jordbävningar och bränder tar tusentals människoliv och kostar miljarder varje år. Att bygga upp en raserad eller översvämmad stad är dyrt, och som investerare i cat bonds kan du få vara med och betala.

Varje gång en naturkatastrof slår till någonstans i världen kan det verka som att man är överraskad. Orkaner, jordbävningar och skogsbränder är dock rätt så regelbundna företeelser. Svårigheten är att förutsäga när och var de slår till, och det är viktigt eftersom det tenderar att lämna efter sig en massiv förödelse.

Som gjort för försäkringar alltså, och på 90-talet började man allt mer försäkra sig mot den här typen av risker, och eftersom beloppen är stora så måste riskerna spridas. Ur det behovet sprang så kallade catastrophe bonds, cat bonds, fram, och tillväxten har varit stadig sedan dess. I dag ligger den totala volymen på en bit över 30 miljarder dollar, och de ingår i kategorin försäkringsrelaterade värdepapper, så kallade ILS-instrument.

I grund och botten är en cat bond en obligation med hyfsat hög ränta och kan liknas vid högrisk-företagsobligationer. Det fina för portföljförvaltare är att korrelationen med börsen är i stort sett obefintlig till skillnad från företagsobligationer. Undantaget skulle vara en katastrof så stor att det påverkar de globala börserna men det har inte hänt ännu.

Den ”extra” ränta som obligationen ger är försäkringspremien som försäkringstagaren betalar, ofta stora försäkringsbolag som återförsäkrar sig. I gengäld ersätts vissa, väl definierade, skador vid till exempel orkaner, tyfoner, tsunamis, jordbävningar och stora skogsbränder. Den risken kan liknas vid att företag går i konkurs inom företagsobligationer.

I genomsnitt för hela obligationsstocken ligger skadeutbetalningar på omkring 2 procent per år, och den kvoten har varit relativt stabil. Någon effekt av global uppvärmning märks ännu inte, men det betyder inte att den inte kommer.

Obligationerna ställs normalt ut på omkring tre år och i dagsläget ligger räntan på lite över 8 procent. Den varierar med risken, som beror på saker som sannolikheten att dels en katastrof inträffar, men också på hur väl förberett försäkringsobjektet är, till exempel om byggnader säkrats mot jordbävningar.

Stora institutioner kan investera direkt i obligationer, men för mindre placerare är det fonder som gäller. Försäkringspremien har varit på väg uppåt ett tag efter de riktigt katastrofala åren 2017 och 2018, då hela branschen gick back.

– Framför allt 2017 var exceptionellt. Det var det dyraste året för branschen sedan starten och även 2018 var kostsamt, säger Robert Lindblom, vd på Entropis som driver den enda svenska fonden inom cat bonds.

År 2017 drabbades USA och Karibien av de tre jätteorkanerna Irma, Harvey och Maria, Mexiko av jordbävning, och både 2017 och främst 2018 härjade massiva skogsbränder i Kalifornien. Även de svenska storm­arna har spelat en marginell roll för skadeutbetalningarna.

Sedan starten i februari 2015 har Entropics tappat omkring 6,5 procent i värde, mycket på grund av 2017 och 2018, men då premierna är på väg uppåt kan det nu vara ett intressant tillfälle att titta närmare på tillgångsslaget. Fonden är också valutasäkrad, vilket dragit ned avkastningen med omkring 4 procent bara under 2018 och 2019. I dollar ligger Entropics på plus sedan start.

Det är bäst att sprida riskerna dock. Om jordbävningen i San Francisco 1906 skulle upprepas, vilket är fullt möjligt, så skulle 20 procent av värdet på hela cat bond-beståndet raderas.

Stabil avkastning över tiden

Avkastningen på cat bonds har varit rätt bra över tiden och enligt Swiss Re Cat Bond Total Return Index så har värdet ökat med 20,5 procent de senaste fem åren.

I juli 2017 blåste avkastningen bort, men sedan dess har marknaden återhämtat sig och index står nu lite högre än innan orkansäsongen 2017.

Det finns ett antal fonder som investerar i cat bonds. Förutom Entropics har fondförvaltare som GAM Schroder cat bond-fonder. De kan dock vara svårare att investera i för mindre investerare och är denominerade i antingen dollar eller euro.

Bland fonder tillgängliga i Sverige har GAM Star Cat Bond i dollar gått bäst de senaste fem åren med en uppgång på totalt 87,5 procent. Det är dock i kronor och kronans försvagning är det som gett bäst utdelning. I dollar ligger uppgången på knappt 15 procent. I snitt ligger uppgången på 45 procent bland cat bonds, räknat i kronor.

Riskfyllda geografier

De fonder som investerar i cat bonds har ofta riskerna koncentrerade till ett mindre antal områden, uppdelade på vindrisker (orkaner och tyfoner) och jordbävningar.

Tyngst väger Florida med sina orkaner och Kalifornien med sin risk för jordbävningar. Naturkatastrofer förekommer på många andra håll också, men försäkringar används där i mycket mindre omfattning.

Florida och den amerikanska västkusten tillsammans med Europa står för de största vindriskerna, medan Kalifornien och Japan utgör det mesta av jordbävningsrisken. I synnerhet Florida står i centrum för cat bonds, och om den stora orkanen ”Great Miami” som drog in över Miami 1926 upprepades, skulle den orsaka skador för 235 miljarder dollar, enligt uppskattningar.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom