KI:s barometerindikator under förväntan

2016-02-25 08:07 Affärsvärlden SIX

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin samt ger en bild av det totala konjunkturläget, uppgick i februari till 108,4.

Det kan jämföras med marknadens förväntan om 109,6 enligt SIX News enkät bland analytiker och ekonomer.

I januari var utfallet reviderade 112,1 (preliminärt 111,9).

"Trots fallet fortsätter indikatorn att visa på en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Alla sektorer i företagsbarometern bidrog till nedgången med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet, där företagen rapporterar om ett oförändrat läge", uppger Konjunkturinstitutet.

Hushållens konfidensindikator ökade marginellt, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet, noterar myndigheten.

"Det är hushållens pessimistiska syn på svensk ekonomi som håller nere indikatorn medan synen på den egna ekonomin är den mest positiva på drygt åtta år", konstateras det.

Barometerindikatorn är konstruerad så att medelvärdet är 100 och standardavvikelsen 10. Värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi än normalt och värden över 110 en mycket starkare ekonomi än normalt. Värden under 100 respektive under 90 har motsvarande tolkning i termer av svagare och mycket svagare ekonomi än normalt.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom