Kina hävdar genombrott med oljeutmanaren

2017-05-19 14:40
Foto: imago stock/IBL

Kina hävdar stora framgångar med oljeutmanaren "brännbar is", men analytiker ser stora hinder innan råvaran kan bli kommersiell.

Kina har för första gången extraherat gas från en isliknande substans under Sydkinesiska havet, det som nationen talar om som nyckeln till den framtida globala energiförsörjningen. Kinesiska myndigheter talar om händelsen som ett stort genombrott, skriver CNN.

Bränslekällan har stor potential i Kina, uppger en analytiker på Morgan Stanley under torsdagen, och hänvisar till landets framgångsrika försök att utveckla industrin.

Analytikern hävdar samtidigt att kommersiell produktion är osannolikt under de kommande tre åren, på grund av höga kostnader, miljöhänsyn och tekniska hinder.

"Om det är ett verkligt genombrott, så kan det vara lika viktigt som skifferrevolutionen i USA. I ett sådant tjurscenario kan vi förvänta oss en betydande ökning av prospekterings- och produktionsverksamheten."

Många länder, inklusive USA och Japan, arbetar med att hur man ska kunna tömma dessa reserver, men gruvdrift och utvinning är extremt svåra.

Experter är överens om att "brännbar is" kan förändra marknaden för energibranschen, den liknas vid den amerikanska skifferbommen. Men några stora hinder kvarstår, både tekniskt och miljömässigt, som måste lösas innan det går att bygga industrier kring det frusna bränslet.

Kina, som är världens största energikonsument, är inte det första landet som gör framsteg på området. Japan borrade i Stilla havet och extraherade gas 2013, och gjorde så igen tidigare i månaden. Samtidigt jobbar USA:s regering med sitt eget långsiktiga forskningsprogram i bränslet.

Experter oroar sig över bränslet och utsläppen av metan som den brännbara isen skulle kunna medföra. Det är en väldigt potent växthusgas med 25 gånger så mycket global uppvärmningspotential som koldioxid, skriver CNN. Så även om den brinnande naturgasen är renare än kol, så skapar den fortfarande koldioxidutsläpp.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom