Kinas ekonomi under press

2012-04-25 06:41 Affärsvärlden Redaktionen

Kinas ekonomiska prestationsförmåga står fortsatt inför nedåttryck och lönerna i landet kan komma att stiga med omkring 20 procent.

Det uppgav Kinas departement för industri och informationsteknik, MIIT, i ett uttalande på onsdagen, enligt Bloomberg News.

Kinas industri- och telekomfundamenta är fortsatt sunda, men landet får inte underskatta påverkan från den tröga utländska efterfrågan. Såväl Kinas inhemska som den externa situationen är fortsatt "bister".

Prisökningar för elektricitet och bränsle pressar upp företagens kostnader och små kinesiska företag har fortfarande svårt att få finansiering, enligt MIIT.

Enligt departementet är dock Kinas industrisektor generellt sett stabil och tillväxten i industriproduktionen stabiliseras. Riskerna är "kontrollerbara".

Kina brukar få en uppgång i den ekonomiska aktiviteten under andra kvartalet, enligt MIIT, som uppger att Kina redan ser vissa positiva tecken på detta. Under andra kvartalet väntas produktionstillväxten bli något högre än under första kvartalet.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom