Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kinas penningmängd växer snabbare än väntat

2013-05-10 09:10

Kinesiska banker förmedlade 792,9 miljarder yuan i nya lån under april (1.060,0 i mars), rapporterar Bloomberg News.

Analytiker hade väntat en nyutlåning på 755,0 miljarder yuan i april.

Kinas penningmängd, mätt som M2, ökade 16,1 procent i april, jämfört med motsvarande månad föregående år. Analytiker hade väntat sig en ökningstakt på 15,5 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Föregående månad steg M2 med 15,7 procent.

Den totala finansieringen (inklusive banklån, lån utanför balansräkningarna och emissioner) uppgick till 1.750,0 miljarder yuan under april (2.544,3 i mars). Analytiker hade väntat 1.500,0 miljarder yuan.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom