Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kindred drar ner utdelningen

2019-02-13 07:42

Resultatet från Kindred var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Resultatet från Kindred var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år sjönk vinsten. Bolaget drar ner utdelningen till 0,496 brittiska pund (0,551), väntat var 0,50. 

Spelöverskottet uppgick till 250,1 miljoner brittiska pund (238), väntat 240 miljoner pund. 

Under det fjärde kvartalet utgjorde Livebetting 57,6 (58,1) procent av bruttoomsättningen för sportspel och 44,4 (42,2) procent av spelöverskottet för sportspel. 

Bruttomarginalen för spel innan match i sportboken och före Free Bets uppgick till 14,4 (16,2) procent.

Vd:n Henrik Tjärnström skriver i en kommentar att under fjärde kvartalet 2018 har man sett höga aktivitetsnivåer, tillsammans med rekordnivåer avseende aktiva kunder. 

"Detta har resulterat i rekord i spelöverskott, vilket visar att vår långsiktiga strategi, att upprätthålla en hållbar affär genom att öka antalet aktiva kunder i stället för ARPU, lönar sig", kommenterar vd:n. 

Trots en stark sportboksmarginal under fjärde kvartalet 2017 vilket ger väldigt svåra jämförelsetal för kvartalet har man lyckats växa verksamheten med 5 procent, framhåller bolagschefen. 

Antalet aktiva kunder var 1 568 574 stycken (1 329 124).

Rörelseresultatet blev 47 miljoner pund (58), väntat rörelseresultat var 46. 

Marknadsföringskostnaderna var 51,2 miljoner (40).

Underliggande ebitda-resultat blev 58,8 miljoner pund (74,5), väntat 58. 

Resultatet före skatt var 45,0 miljoner pund (55,9). 

Resultatet efter skatt blev 39,3 miljoner (50,8), analytikerkonsensus 40. 

Kindred föreslår 0,496 pund i utdelning (0,551), väntat 0,50.

Under perioden från den 1 januari till den 10 februari 2019 var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i pund 17 procent högre (18 procent i fasta växelkurser) jämfört med hela första kvartalet förra året.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom