Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kinnevik lägger bud på Metro

2012-02-06 07:22

Precis som ryktet Affärsvärlden rapporterade om tidigare idag lägger Kinnevik nu bud på Metro.

Kinnevik lägger ett bud på portföljbolaget Metro.

Det totala budvärdet uppgår till 815 miljoner kronor inklusive förlagsbevis, vilket innebär att hela Metro värderas till 1,1 miljarder kronor.Kinnevik erbjuder 0,90 kronor kontant för varje A-aktie, 0,94 kronor kontant för varje B-aktie, 0,50 kronor kontant för varje Teckningsoption och 0,425 kronor kontant för varje Förlagsbevis i Metro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det högre budvärdet på B-aktien jämfört med A motiveras av dess företrädesrätt till återbetalning av insatt kapital för det fall Metro skulle likvideras, samt till företrädesrätt vid utdelning, skriver Kinnevik i pressmeddelandet.

Innehavare av B-aktier har rätt till det som är högst av en ackumulerad preferensutdelning som motsvarar 0,5 procent av det beräknade kvotvärdet av B-aktierna eller två procent av den totala utdelning som görs ett visst år. Skulle ytterligare utdelning ske ska denna fördelas lika mellan varje aktie.

Budet motsvarar en premie på cirka 76 procent jämfört med volymviktad snittkurs för aktierna och teckningsoptionen de senaste tre månaderna. Jämfört med volymviktad snittkurs för aktierna motsvarar budet en premie på 46-47 procent.

Kinnevik är största ägare i Metro med 46,6 procent av kapitalet och 42,4 procent av rösterna. Kinnevik äger även 54,4 procent av teckningsoptionerna och 54,4 procent av förlagsbevisen.

Budet löper 22 februari - 20 mars, med beräknad likviddag den 29 mars.

Fullföljande av budet är inte villkorat av någon anslutningsgrad.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom