Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kinnevik vill dela ut MTG

2018-06-14 08:22
Cristina Stenbeck. Foto: Kinnevik

Kinnevik vill dela ut MTG-innehavet för att få igenom fusion mellan Tele2 och MTG.

Kinneviks styrelse föreslår en utdelning av investmentbolagets hela innehav i MTG till aktieägarna i Kinnevik. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem i vilka Kinnevik äger aktier.

Kinnevik har gentemot myndigheter åtagit sig att vidta "konkurrensfrämjande åtgärder" för att kunna genomföra denna fusion och Kinnevik har, skriver bolaget på torsdagen, under 2018 deltagit i Europeiska kommissionens konkurrensrättsliga prövning.

"Genom att dela ut samtliga Kinneviks MTG-aktier påskyndar Kinnevik godkännandet av fusionen mellan Tele2 och Com Hem", skriver Kinnevik,

Kinnevik äger drygt 4,4 miljoner A-aktier och cirka 9 miljoner B-aktier i MTG, det motsvarar 19,9 procent av kapitalet och nästan 48 procent av rösterna. Innehavet är värt cirka 4,9 miljarder kronor.

Utdelningen kommer att ske efter omstämpling av Kinneviks A-aktier till B-aktier.

"Styrelsen avser att lägga fram förslaget för aktieägarna vid en extra bolagsstämma under det tredje kvartalet 2018".

MTG ska enligt planerna knoppa av sin tv-del, Nordic Entertainment, under det andra halvåret.

"Utdelningen möjliggör även för Kinneviks aktieägare att få ett direkt ägande i MTG och Nordic Entertainment Group efter den uppdelning av MTG som förväntas genomföras under det andra halvåret 2018", skriver Kinnevik.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom