Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

KJ Persson: "2018 är ett omställningsår"

2018-03-27 08:37
H&Ms Nils Vinge, IR-ansvarig, och Karl-Johan Persson, vd, presenterar företagets bokslut under en pressträff i Stockholm Foto: Marc Femenia/TT

Det enda som stiger hos H&M är lagret

H&M:s utgående varulager, som var en viktig fråga inför tisdagens delårsrapport från klädbolaget, steg med 8 procent jämfört med ett år tidigare räknat i lokala valutor. Det var högre än bolagets planer och ännu fler reaskyltar är på väg att sättas upp. Bolaget står dock fast vid sin bedömning om högre resultat för helåret trots att detta nästan halverades efter det nu avslutade första kvartalet (december-februari) och blev sämre än de lågt ställda förväntningarna.

På Stockholmsbörsen handlades aktien ned efter att rapporten hade släppts på tisdagsmorgonen.

Här följer en punktvis sammansfattning av rapporten:

*Rörelseresultat något under redan sänkta förväntningar. H&M:s rörelseresultat blev 1.208 miljoner kronor för det första kvartalet, december-februari, i det brutna räkenskapsåret. Det var 4 procent lägre än analytikernas genomsnittliga förväntan om 1.260 miljoner, enligt SME Direkt.

*Marginal i linje. Bruttomarginalen på 49,9 procent var dock snäppet över förväntade 49,8 procent. Reor tyngde marginalen med drygt 2 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal ett år innan.

*Varulagret ökade, ser mer rea. H&M:s varulager ökade med 8 procent i lokala valutor till 35 miljarder kronor vid utgången av perioden jämfört med ett år tidigare.

"Varulagerökningen förklaras av expansionen men också av den svaga försäljningsutvecklingen under kvartalet. Detta innebär att nivån på det utgående varulagret per den 28 februari 2018 är högre än planerat vilket kommer att leda till ökade prisnedsättningar under andra kvartalet", uppger H&M.

*Karl-Johan Persson ser en snabbt föränderlig modebransch. Modebranschens snabba förändring fortsätter och som tidigare har kommunicerats har starten på året varit tuff, uppger vd Karl-Johan Persson i delårsrapporten.

"2018 är ett omställningsår för H&M-gruppen då vi accelererar vårt förändringsarbete för att kunna ta tillvara på de möjligheter som den snabba digitaliseringen skapar", heter det.

*Tror fortfarande på resultatökning helåret. Trots att det första kvartalet innebar en betydande försämring i förhållande till motsvarande period föregående år, håller H&M fast vid sin bedömning om en resultatförbättring under helåret.

"Vi bedömer fortfarande att försäljningen för online och new business ska växa med över 25 procent under året och att H&M-gruppen når ett något bättre resultat för helåret 2018 jämfört med föregående år", säger Karl-Johan Persson. Han pekar på att H&M har det långsiktiga perspektivet, kunskapen och erfarenheten som krävs för att navigera genom en tid som denna.

*Mars tuff månad för detaljhandeln. Mars har varit en tuff månad för detaljhandeln där bland annat den kalla väderleken fördröjt starten av vårsäsongen, sade H&M:s vd Karl-Johan Persson på tisdagens telefonkonferens utan att specifikt kommentera bolagets utveckling hittills under månaden.

*Butiksprognos ligger kvar. H&M står fast vid sin målsättning att öppna cirka 220 nya fysiska butiker netto under verksamhetsåret 2017/2018. Av de nya butikerna kommer de flesta vara H&M-butiker medan ungefär 90 butiker ska utgöras av gruppens övriga varumärken.

*Testar olika butikskopncept. En av H&M-gruppens mest centrala frågor är hur försäljningen i de fysiska H&M-butikerna ska ta fart. Bolaget håller på och testar olika butikskoncept och planen är att skala upp detta för en utrullning under 2019.

*De "enklare" förändringarna kommer att kunna genomföras först medan de förändringar som involverar ny butiksinredning och ombyggnationer väntas äga rum med start under den senare delen av 2019.

*Positiv skatteintäkt drog upp. H&M erhöll en positiv skatteintäkt av engångskaraktär om 399 miljoner kronor till följd av USA:s skattereform, vilket gjorde att nettovinsten blev högre än förväntat.

 

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom