Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Klart med SEB-emission

2009-02-05 06:20

(Uppdaterad) Storbanken SEB berättar nu om planerna på sin nyemission. Totalt dras 15 miljarder kronor in. Teckningskursen är ännu inte bestämd.

SEB:s styrelse föreslår en nyemission på cirka 15 miljarder kronor. Tillsammans med förslaget om helt slopad utdelning stärker det kapitalbasen med 19,5 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut i samband med den tidigarelagda resultatrapporten på torsdagen.

Emissionen, som avser A-aktier, är fullt ut garanterad.

Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och SEB-Stiftelsen, som tillsammans representerar 43,7 procent, stödjer nyemissionen och har åtagit sig att

teckna sig för 50,8 procent av nyemissionen. Återstående del är garanterad av Goldman Sachs, Morgan Stanley och UBS

Investment Bank.

Villkor för nyemissionen förväntas offentliggöras den 4 mars och kommer att vara villkorad av godkännande av årsstämman, tänkt att hållas den 6 mars.

Affärsvärlden har tidigare beskrivt riskerna i SEB. Läs analysen här.

Den kapitalförstärkning som den föreslagna emissionen och slopade utdelningen ger SEB motståndskraft mot fortsatt svåra tider.

Det menar ordföranden i banken Marcus Wallenberg.

- De föreslagna åtgärderna ska ses mot bakgrund av dagens turbulenta marknad. Kapitalåtgärderna skapar en betryggande buffert väl över styrelsens nya långsiktiga kapitalmål på 10 procents primärkapitalrelation och är en central del i arbetet med att värna den kapitalstyrka som krävs i det rådande marknadsläget. Det starka stödet från våra stora aktieägare visar på den långsiktiga potentialen i SEB:s affärsmodell, som bygger på en väldiversiferad affärsmix samt långsiktiga kundrelationer, säger han i en skriftlig kommentar.

Primärkapitalrelationen beräknas bli 12,1 procent efter den föreslagna kapitalförstärkningen, vilket vd Annika Falkengren framhåller placerar SEB i toppen bland nordiska banker.

- Den förbättrade kapitalbasen i kombination med vår visade förmåga att generera intäkter kommer att stärka vår position som den ledande affärsbanken i regionen ytterligare. SEB kommer att vara en av de starkast kapitaliserade bankerna i Norden. Vi förväntar oss en fortsatt besvärlig konjunktur, men med detta står vi också rustade för mycket svåra ekonomiska scenarion. Vi välkomnar regeringens arbete för att stärka bankväsendets finansiella ställning och ser goda möjligheter för SEB:s deltagande i det reviderade statliga stabilitetsprogram som förbereds i regeringskansliet, säger hon i en skriftlig kommentar.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom