Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Knapp vinstökning av Softronic

2016-10-20 08:54
Google-glasögon med mjukvara från Softronic. Foto: All over press

IT-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (6,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:13 kronor (0:13). Nettoomsättningen uppgick till 129 miljoner kronor (132).

Resultatet före skatt var 9,0 miljoner kronor (8,3).

Antalet anställda vid periodens utgång var 444 stycken, jämfört med 480 motsvarande tidpunkt i fjol.

Softronics långsiktiga mål är att uppnå en årsvis ökning av antalet anställda med 5-7 procent samt en omsättningsökning om minst 10 procent, där minst hälften av ökningen ska vara organisk. Tillväxten ska alltid vara lönsam.

Det långsiktiga målet för vinstmarginalen i kärnaffären med outsourcinguppdrag och molntjänster är större än 15 procent medan marginalmålet för övriga affärer som konsultförsäljning och vidareförsäljning är större än 5 procent. Sammantaget innebär detta ett marginalmål om mer än 10 procent med dagens mix av kunder och affärer.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom