Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Knapp vinstökning för Vitec

2016-07-14 07:38

Mjukvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter finansiella poster på 23 miljoner kronor (22) för det andra kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev 24 miljoner (24), vilket gav en marginal på 14,8 procent (15,4).

Nettoresultatet uppgick till 18 miljoner (17) motsvarande 0,59 kronor per aktie efter utspädning (0,56).

Nettoomsättningen var 161 miljoner (153).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom